Viktoriya Sasonkina

Name Viktoriya Sasonkina
Height 177cm
Hair Blond
Eyes Blue
Measurements 84-58-88