Valerija Kelava – Paris fashion week

Valerija Kelava @ Oui Management (Paris) by Samira Shekova after Haider Ackermann