Bara Holotova

Name Bara Holotova
Height 180cm
Hair Blonde
Eyes Blue
Measurements 85-57-88